محاسبه متراژ ریل در آسانسور هیدرولیک

ریل یکی از مهمترین اجزای آسانسور میباشد. ریل ،  مسیری که کابین اسانسور و وزنه تعادل روی آن حرکت میکند را مشخص میکند.طول ریل آسانسور معمولا 5 متر و به شکل تی  و در سایز تی 5 ،   تی 9 و تی 16 میباشد.

برای محاسبه متراژ ریل در آسانسور هیدرولیک میتوانید به صورت آنلاین مقادیر را وارد کرده تا اندازه دقیق پایه جک را به شما ارایه نماید

محاسبه ریل مورد نیاز

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

لطفاً یک یک از 0 به 28 وارد کنید.
متراژ کف ایستگاه اول تا کف ایستگاه اخر
لطفاً یک یک از 0 به 28 وارد کنید.
فاصله کف بالاترین طبقه‌ای که آسانسور در آن توقف می‌کند تا زیر سقف چاه آسانسور
لطفاً یک یک از 0 به 2 وارد کنید.
فاصله عمودی بین کف پائین ترین توقف تا کف چاله آسانسور
متراژ ریل مورد نیاز